Des de el Centre Integral de FP de la Garrotxa es pretén incorporar serveis d’orientació i assessorament que permetin atendre les necessitats d’ocupació i desenvolupament local coordinant els recursos d’orientació i inserció professional de què disposen cadascuna de les entitats participants i actuant ens els àmbits de:

  • La intermediació entre l’oferta i la demanda: borses de treball
  • Els itineraris personals d’inserció professional
  • El foment de l’autoocupació
  • La detecció de les necessitats formatives per a l’avaluació i planificació de l’oferta .
  • La informació i difusió d’accions d’orientació i inserció professional.

 

Enllašos