Dins del projecte FP.CAT, un dels primers centres a formar-ne part va ser l’Institut la Garrotxa d’Olot com a promotor del Centre Integral de Formació Professional de la Garrotxa. Aquest fet ens ha portat a co-liderar un dels eixos d’actuació d’aquests centres que integren la Formació professional a Catalunya, l’eix de la innovació. En aquest sentit, ja fa dos anys que treballem per ajudar a les empreses de la comarca a endegar projectes d’innovació i transferència tecnològica. Per no entrar en conflicte amb la universitat, consultories, enginyeries, empreses instal·ladores, etc, el tipus de servei que oferim es descriu com segueix: El nostre servei se centra en projectes simples, no de l’envergadura del tipus de projectes de la universitat, i que normalment no interessen a les enginyeries o consultories a causa del seu tamany o viabilitat. En aquests projectes, quan cal fabricar o instal·lar algun equipament, recorrem als proveïdors habituals del nostre client, i fins i tot els formem quan és necessari. Les persones que desenvolupen aquests projectes, són professors de l’Institut, amb experiència professional i que es mantenen permanentment al dia de les novetats de la indústria. Tot i això, en alguna ocasió també han participat en aquests projectes alumnes de cicles formatius de grau superior en condició de becaris, sota la supervisió dels professors tècnics que formen part del Centre Integral. En dependència del tipus de projecte que s’executa, se signen contractes de servei i de confidencialitat que asseguren la protecció dels nostres clients. El servei que s’ofereix des del Centre Integral de Formació Professional de la Garrotxa, s’engloba en tres branques:

-       Mecànica:
      
o   Mecanització
      
o  Metrologia i assaig
      
o   Dissseny

-       Automatització
      
o

-       Sistemes de Gestió de:o   Projectes:
   o   Informacióo   Coneixement
      
o   Qualitat
      
o   Medi ambient
      
o   Prevenció de riscos
      
o   Producció  


En cas que us interessi ampliar aquesta informació, us podeu posar en contacte amb el centre integral per concertar una visita i parlar més àmpliament de les possibilitats que s’ofereixen.