Què és el programa FP.CAT?

El programa FP.Cat disposa d'una xarxa de centres que ofereixen cursos de formació professional integrada adaptada a les necessitats tant dels treballadors i treballadores com ara de les empreses, amb la intenció de facilitar ja sigui l'accés a un lloc de treball qualificat o bé la millora de l'ocupabilitat dels participants.

Tot plegat, ofereix la possibilitat de capitalitzar la formació amb la certificació dels cursos.

Aquests certificats acrediten les competències professionals adquirides i donen dret a l'obtenció, o bé de Certificats de Professionalitat o bé de títols, que són reconeguts pel Departament de Treball i el Departament d'Educació.

Objectius dels centres FP.CAT

  • Impartir una oferta formativa integrada.
  • Vincular-se a l'entorn sectorial i territorial.
  • Implementar un sistema d'informació, orientació i assessorament.
  • Realitzar l'avaluació i acreditació de competències adquirides per experiència o vies no formals de formació.
  • Impulsar projectes d'innovació.
  • Desenvolupar accions de formació de formadors.
  • Incorporar les empreses al sistema integrat de formació.

Beneficiaris del programa

Treballadors i treballadores, ja sigui en situació d'atur o en actiu.